2021 // gallery installation // Việt Nam
twitter // instagram // facebook

collaborative audio-visual installation by · tác phẩm sắp đặt âm thanh-hình ảnh của
Esther Johnson, Nguyễn Nhung, Matthew Sweet

moving image research, composition and film editing · nghiên cứu, sáng tác và biên tập hình ảnh
Esther Johnson
audio composition, design and post-production · sáng tác, thiết kế và hậu kỳ âm thanh
Nguyễn Nhung
research material and script · kịch bản và tư liệu nghiên cứu của
Matthew Sweet
audio recording · tư liệu âm thanh
Esther Johnson, Nguyễn Nhung and Matthew Sweet

interviewees · các nhân vật được phỏng vấn
Nguyễn Hằng and Vincent Strollo
vocal performances · giọng đọc của
Klara Blomgren, Lisa Bowerman, Maja Sten, Huyền Thanh, and David Warner

Swedish translation · biên dịch tiếng Thụy Điển
Klara Blomgren, Maja Sten and Peter Walsh
Vietnamese translation · biên dịch tiếng Việt
Nguyễn Nhung, Tô Minh Sơn and Hồ Trâm Anh

graphic design · thiết kế đồ họa
Christopher Wilson

Technical support · Hỗ trợ kĩ thuật
Nguyễn Ban Ga, Triệu Đức Trọng and Phạm Thế Vũ

documentation cinematography and editing, with audio-visual clips from the installation · quay phim và hậu kỳ phim tư liệu, với các chi tiết từ chính tác phẩm sắp đặt
Marilyn Phạm Dacusin

thanks to · cảm ơn đến
British Council Việt Nam
Manzi Art Space
Goethe-Institut

Klara Blomgren
Lisa Bowerman
Marilyn Phạm Dacusin
Hồ Trâm Anh
Huyền Thanh
Nguyễn Ban Ga
Nguyễn Hằng
Maja Sten
Vincent Strollo
Tô Minh Sơn
Triệu Đức Trọng
Peter Walsh
David Warner   
Christopher Wilson

funded by · tài trợ bởi
FAMLAB (Film, Archives and Music Lab) Fund as part of the British Council’s Heritage of Future Past project in Việt Nam

film festival screenings · chiếu liên hoan phim

35th Leeds International Film Festival screening with feature film  Date/time 16:00 13.11.21 20:30 16.11.21
65th BFI London Film Festival Experimenta programme, screening with Landscapes of Resistance 18:00 14.10.21

exhibition · triển lãm
Manzi Exhibition Space
2 Ngõ Hàng Bún
Ba Đình
Hà Nội
Việt Nam

28 May — 13 June 2021
28 tháng 5 — 13 tháng 6 năm 2021

register · đăng kí
Please register to visit the exhibition HERE
Hãy đăng ký để tham quan trưng bày ĐÂY

exhibition supported by · hỗ trợ bởi
Manzi Art Space
Goethe-Institut

presentations · buổi thuyết trình
LIBERATION RADIO: BEYOND VIETNAM · VƯỢT NGOÀI FAMLAB British Council online event, 12 June 2021 14:00 BST / 20:00 VN Register HERE

LIBERATION RADIO FAMLAB British Council online event, 24 September 2020 14:30 BST / 20:30 VN Register HERE

press · báo chí
Hanoi Grapevine ENG
Hanoi Times ENG
History Fest ENG
VOV ENG
VN Explorer ENG
Hanoi Grapevine VN
Báo Đại biểu Nhân dân (Report of the People’s Representative) VN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Film Stills · Please click on image for further stills

This is Liberation Radio. 

In 1968, a group of American military deserters went to the North Vietnamese mission in Stockholm with one object in mind – to join the army they had been drafted to fight. Instead, they were recruited for the propaganda war – and use magnetic tape, pop music and political rhetoric to persuade other American servicemen to desert. Their recordings were transported from Sweden to Vietnam by diplomatic bag, and broadcast from transmitters on the rooftops of Hanoi, and revolutionary bases in the countryside.

This installation work by artist and filmmaker Esther Johnson, sound artist Nguyễn Nhung, and historian Matthew Sweet revives that circuit of communication, five decades later.

With contributions from some of the surviving American deserters, Swedish anti-war activists and Vietnamese journalists of the period, the voice of Liberation Radio speaks again.

 

Đây là Radio Giải Phóng. 

Năm 1968, một nhóm lính Mỹ đào ngũ đã đi đến phái bộ của chính phủ Bắc Việt Nam tại Stockholm với một mục tiêu duy nhất: Để gia nhập hàng ngũ quân đội mà trước đây họ có nghĩa vụ phải chiến đấu. Nhưng thay vì nhập ngũ, họ được tuyển dụng cho công cuộc tuyên truyền – sử dụng băng từ, nhạc ‘pop’ và các bài hùng biện để thuyết phục quân lính Mỹ khác đào ngũ. Các bản ghi âm của họ được vận chuyển từ Thụy Điển về Việt Nam trong túi ngoại giao, và được phát sóng từ các máy phát trên các nóc nhà ở Hà Nội và các căn cứ cách mạng ở nông thôn.

Tác phẩm sắp đặt này, của nghệ sĩ kiêm nhà làm phim Esther Johnson, nghệ sĩ âm thanh Nguyễn Nhung và nhà sử học Matthew Sweet, sẽ làm sống lại những mạch sóng đó 50 năm sau.

Với sự đóng góp của một số lính đào ngũ Mỹ còn sống, các nhà hoạt động phản chiến Thụy Điển và các nhà báo Việt Nam thời kỳ đó, tác phẩm Liberation Radio sẽ cất tiếng.

Liberation Radio Trailer
 
 
Exhibition Postcard · Please click on image for further stills
Documentation film of 'Liberation Radio' exhibition at Manzi Artspace, Hanoi, 2021 · film shot and edited by Marilyn Phạm Dacusin
Documentation film of 'Liberation Radio Beyond Vietnam' online event on 12 June 2021 · Extracts from 2 hour event
HistFest interview hosted by Rebecca Rideal
 
 
Exhibition Poster/Booklet · Please click on image for further stills
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Research Materials · Please click on image for further stills
UA-82194456-1